Over Salon du Perron

Salon Du Perron is een uitrenplaats voor grote vragen, vage vermoedens en blinde vlekken
Salon Du Perron Logo Vierkant Zwart

Salon Du Perron is een uitrenplaats voor grote vragen, vage vermoedens en blinde vlekken.
Het is een plek om je het hoofd en het hart te breken over alles waarom de aarde draait. Over waarom jouw aarde draait.

Kom hier om te lezen, te luisteren, te verdwalen, te veranderen. Kom hier om te zoeken wat je vindt.

Salon Du Perron is ontstaan vanuit de overtuiging dat er altijd een andere kant van het verhaal is. Dat het soms belangrijker is om elkaar te zien dan om gelijk te hebben.

Raak verward, verbaasd, verbolgen, geïnspireerd, verliefd en verstomd.
Blijf in beweging, blijf in verwondering.

Blijf in gesprek.

======================

Salon Du Perron publiceert interviews, columns en essays.
De intentie is steeds om te verkennen: om vragen, problemen en ideeën in al hun veelzijdigheid te erkennen en te belichten zonder het vellen van een oordeel daarbij primair ten doel te stellen.

Bovendien beoogt Salon Du Perron een podium voor dialoog te zijn, waar iedereen welkom is om deel te nemen. Iedere publicatie op deze website dient slechts als springplank naar verdere onderzoekingen. Onderaan elke post is daarvoor een gesprekssectie ingericht.

Het speelveld van Salon Du Perron heeft geen vaste omlijning, maar misschien wel een middenstip, die zou worden gemarkeerd door vragen als ‘wat beweegt de mens?’ Wat raakt ons? Waarom doen we wat we doen? Waarom worden we boos?
Waarom komen we uit bed?

Die vragen, en pogingen tot antwoorden erop, manifesteren zich overal: in de filosofie, de wetenschap, de politiek, de literatuur, in het straatbeeld, de krant, je geliefde, je baan en je vriendengroep.

Er zijn al genoeg media die ons vertellen wat we moeten vinden; laat dit dan een plek zijn om te verkennen wat we willen vinden, wat we willen doen, en wie we willen zijn.

Salon Du Perron is het zielekind van Julian du Perron. Aan zijn eettafel begon de Salon als periodieke ontmoetingsavond met een mens of zes, zeven. Op zo’n avond nam ieder een vraagstuk of onderwerp mee – dat mocht van alles zijn: iets uit de kunsten, de politiek, het eigen leven, de ruimtevaart – en leidde dat kort in, om vervolgens in 20 minuten gezamenlijk de onderste steen boven te krijgen. Een open gesprek, vrij zwemmen, samen filosoferen over wat er allemaal wel niet van te denken en te vinden was. Tot de zoemer, en dan onverbiddelijk door naar het volgende onderwerp. Zo passeerden vragen over monogamie, de tijd, kunstsubsidies, het eeuwige leven, privacy, ouderschap en DNA-modificatie de revue. In latere edities werd de salonavond ook wel gethematiseerd, en kwamen gastsprekers langs om te vertellen over bijvoorbeeld kwantummechanica of de Zin van het Leven. Heden vinden er – wanneer de coronamaatregelen het toelaten – nog steeds Salonavonden plaats, in wisselende samenstellingen, met wisselende thema’s.
Er wordt uit enthousiasme op die avonden vaak geroepen dat het groter moet, meer mensen erbij. Het mooie aan de Salonavonden is echter ook de intimiteit, die ruimte biedt aan ieders eigen verhaal. De online manifestatie van de Salon is een poging om de geest van de bijeenkomsten te delen met wie er maar wil aanschuiven.

Julian du Perron (1988) woont in Amsterdam. Hij studeerde Jazz Slagwerk aan het
Conservatorium van Amsterdam (2013) en Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam (2020).